ARGUMENTUM

Marele Orient de Rit Scoţian Antic şi Acceptat din România s-a constituit regular în urma Conventului ce a avut loc în data de 11 noiembrie 2006 (5767) în Cluj- Napoca, respectându-se Declaraţia din 4 septembrie 1929 a Marii Loji Unite a Angliei.
Cu ocazia acestui Convent, trei Ateliere, întemeiate în mod regular, au hotărât să lucreze asupra ameliorării materiale şi morale, la perfecţionarea intelectuală şi socială a umanităţii. Principiile noastre sunt: toleranţa mutuală, respectul faţă de semeni şi faţă de sine, libertatea conştiinţei. Obiectivul nostru este: căutarea adevărului, studiul moralei şi practicarea solidarităţii.

În prealabil Conventul de constituire al MORSAA din România a fost prefigurat de înfiinţarea Asociaţiei Marelui Orient a României, Încheierea Civilă 3432/CC/2005, Judecătoria Cluj Dosar nr. 12677/2005, Autentificarea nr. 635/09.06.2005.

În prezent Marea noastră Lojă a organizat Convente bianuale şi a adoptat Constituţia şi Regulamentul general al Ordinului.

Unii dintre membrii Societăţii noastre au fost iniţiaţi în Atelierele Marelui Orient al Italiei şi sunt membri fondatori ai MLNR.

Considerăm că respectarea întrutotul a Constituţiei şi Regulamentului General, precum şi interpretarea liberă a simbolurilor, care prezidează Lucrările francmasoneriei, conferă apartenenţa noastră la Francmasoneria Universală. De asemenea, subliniem importanţa respectării preceptelor fundamentale masonice: Conventul ca autoritate supremă a Marii Loji şi un Mason liber într-o Lojă liberă.

Pentru a ne atinge obiectivele asumate se impune: respectarea legilor ţării, interzicerea în Ateliere a discuţiilor pe teme religioase sau politice şi elaborarea unui cod masonic, prin care fiecare Mare Lojă, fie de tendinţă conservatoare sau liberală, să-şi sincronizeze eforturile în vederea promovării principiilor masoneriei, a moralei şi eticii masonice. În acest sens respectul reciproc între Marile Loji şi discreţia Lucrărilor în raport cu lumea profană, sunt indispensabile pentru o activitate optimă.

Forţa masoneriei se reflectă mai ales în calitatea membrilor săi şi a ideilor pe care le elaborează şi promovează.