Comunicat MORSAA – Convent 7 noiembrie 2015

MASONERIA UNIVERSALA MARELE ORIENT R∴S∴A∴A∴ DIN ROMANIA
COMUNICAT

In data de 7 noiembrie 5776 s-au desfăşurat lucrările Marelui Orient de Rit Scoţian Antic şi Acceptat din România în Cluj-Napoca.

Cu această ocazie, Conventul a ales noul Mare Consiliu. Lucrările s-au desfăşurat conform Constituţiei şi Regulamentelor Ordinului.

Interviul luat MARELUI MAESTRU MORSAA după desfăşurarea lucrărilor Conventului MORSAA (09.11.2015)

Intrebare: Respectabile Mare Maestru, ne poţi face un scurt istoric al Obedienţei ?

Răspuns: Marea noastră Lojă s-a constituit în 11.11.2006 respectându-se declaraţia din 4 septembrie 1929 a Marei Loji Unite a Angliei, ţinându-se seama de origini şi regularitate. Lucrăm conform ritualurilor Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, în cadrul Atelierelor care formează Federaţia (Obedienţa) noastră. Cele trei Loji mamă au fost formate din numeroşi fraţi membri fondatori ai Marei Loji Naţionale a României, care şi-au asumat să lucreze în spiritul tradiţional al Masoneriei universale, respectând « vechile landmarks » şi Marile Constituţii. Ne desfăşurăm activitatea pe baza a trei structuri fundamentale : legislativă (Conventul), executivă (Marele Consiliu al Ordinului) şi justiţia (Juriul Fratern), separând dimensiunea iniţiatică şi gestiunea. De asemeni ne călăuzim şi după cunoscutul Landmark masonic « un om liber într-o lojă liberă ». Funcţionarea viabilă a unei Mari Loji presupune identificarea prin spiritul legilor sale, fiind o emanaţie organică şi dinamică a acestora. Să nu uităm niciodată că activitatea unei Mari Loji, implicit şi a noastră, este reprezentată de munca desfăşurată de către Fraţi în Ateliere. Să ţinem cont în permanenţă că o Lojă simbolică este şi trebuie să fie un spaţiu al libertăţii în care domneşte spiritul democratic, pentru ca să devină o autentică entitate umană, suverană, în deciziile sale, dar respectând nemijlocit obligaţiile care o leagă de Federaţie, de Marea Lojă.

Intrebare: Care este fundamentul activităţii masonice ?

Răspuns: Faptul că se desfăşoară sub egida a patru coloane. Prima Coloană, fraternitatea, ajutorul şi asistenţa Fraţilor se asociază indispensabil cu înlăturarea pasiunilor, ambiţiilor profane, a combinaţiilor şi luptelor de tip politicianist. A doua Coloană, este toleranţa, care presupune de a-l asculta, a-l accepta pe celălalt şi nicidecum de a-ţi asuma în întregime părerile, concepţiile, comportamentul său. A treia Coloană este munca dedicată, asumată precum suntem atenţionaţi încă din momentul iniţierii. O muncă care cere efort şi nicidecum uşurinţă, voinţă şi nicidecum complezanţă, tenacitate şi nu resemnare, umilinţă şi nu suficienţă. A patra Coloană este a discernământului, a cunoaşterii sinelui, a lucidităţii, a respingerii Eului la propriul narcisism. Important este respectarea şi asumarea cotidianului faţă de ceilalţi, modul cum ştim să ne onorăm şorţul şi mănuşile care le purtăm.

Intrebare: In România sunt foarte multe asociaţii, care clamează că sunt reprezentante autentice ale Masoneriei Universale.

Răspuns: Nu numai în România. Acum 100 de ani, un Frate mason francez constata referitor la numărul crescut de Obedienţe masonice că Masoneria franceză reflectă întrutotul situaţia politică a Franţei. In România nu ţi se pare că ne aflăm în aceeaşi situaţie?

Intrebare: Totuşi, ce ar trebui să ne apropie şi să ne despartă?

Răspuns: Calitatea iniţierii şi respectarea Constituţiilor, Regulamentelor şi Landmark-urilor. Uităm semnificaţia parabolei semănătorului, conform căreia recolta este determinată de aptitudinile semănătorului şi de calitatea seminţei. Este adevărat, mai intervine şi factorul meteo. Experienţa şi măsurile de prevedere conferă însă securitatea recoltei.

Intrebare: De ce în România nu obţinem rezultate ?

Răspuns: Pentru că nu înţelegem influenţa corupţiei spirituale, a cauzelor sale şi a metodelor de asanare şi prevenire. Totul porneşte de la calitatea educaţiei. Clamăm principii pe care însă nu le aplicăm. Uităm mereu că puterea corupe, că nu se schimbă regulile în timpul jocului, că activitatea masonică se desfăşoară permanent odată cu iniţierea, asumată deliberat, conştientizat («un joc continuu»). Mă opresc aici. Nu vreau să ţin o Planşă.

Intrebare: Care este relaţia dintre o mare Lojă şi un Rit şi nu pun întâmplător această întrebare având în vedere evenimentele masonice recente de la noi din ţară ?

Răspuns: Marea Lojă are autoritate asupra primelor trei grade, respectând Ritualurile Ritului, în timp ce conducerea unui Rit îşi exercită administraţia asupra gradelor superioare. Cert este că o Mare Lojă nu are dreptul să se implice în administraţia conducerii Ritului. Acest lucru este stipulat prin acorduri, care se negociază în spiritul tradiţiilor şi Constituţiilor masonice şi ale Riturilor.

Intrebare: Ai voie să prezinţi o situaţie tensionată dintre o Mare Lojă şi conducerea unui Rit, unor structuri masonice internaţionale similare afiliate?

Răspuns: Bineînţeles. Este uzuală această corespondenţă, chiar dacă produce frustrări. In fond, regularitatea implică nu numai modul de constituire a unei Mari Loji, dar şi modul cum aceasta lucrează. Nerespectarea Constituţiilor, a Regulamentelor, a tradiţiilor, Landmark-urilor demonstrează că nu se lucrează regular şi implică în mod firesc pierderea unei recunoaşteri.

Intrebare: Ce presupune o recunoaştere ?

Răspuns: Este o convenţie care se referă la origine, modul de constituire şi activitate a unui Atelier, a unei Mari Loji.

Intrebare: In mass-media, o Obedienţă a afirmat că deţine monopolul întâlnirilor cu autorităţile Uniunii Europene de la Bruxelles.

Răspuns: Nu numai obedienţele curentului masonic conservator european sunt primite la aceste întâlniri, dar şi marile loji exponente ale curentului liberal masonic internaţional. Este adevărat, în zile diferite, mai ales că unele dintre ele se ignoră. Dar acesta este un subiect pe care nu vreau să-l abordăm. Nu se cuvine ! Am intra în polemici, care nu îşi au sensul.

Intrebare: Cum, nu contează numărul membrilor ?

Răspuns: Importantă este calitatea acestora. Modul cum ne însuşim raporturile optime dintre cuvinte, gesturi şi fapte, cum practicăm gândirea polifonică, astfel ca munca în Ateliere să devină un mijloc, o metodă eficientă spre concilierea opoziţiilor necesare şi fecunde şi să păşim pe o cale marcate de paliere succesive ale unei dreptăţi consensuale, a unei legi morale înţeleasă şi recunoscută de noi toţi, fără a se dilua vitruţile însuşite în Ateliere şi mai ales a practicărilor în afara acestora. Mă refer aici în special la virtutea exemplarităţii, forţa constanţei şi mai ales bucuria de a trăi împreună în comunitatea umană din timpuri şi tradiţii, animaţi de spiritul dăruirii în căutarea adevărului şi a binelui comun.

Intrebare: Ce ai putea reproşa Masoneriei?

Răspuns: Numai unei anumite Masonerii: duplicitatea morală, ipocrizia… faptul că uităm să ne privim în oglindă, să ne cunoaştem, să ne învăţăm limitele. Sucombarea sa în politicianism şi afacerism.

Intrebare: Unde puteţi fi găsiţi?

Răspuns: Avem un site (https://www.mareleorient.ro).

A consemnat redactorul revistei Dromos.