Cuvântul Marelui Maestru

cu ocazia inaugurării Templului masonic al Marelui Orient RSAA din România

Ziua de 31 martie, anul 5766 marchează un nou reper în biografia noastră comună. Sărbătorim inaugurarea Templului masonic al Marelui Orient RSAA din România şi participăm cu toţii la Conventul al cărui scop principal este elaborarea Constituţiei şi Regulamentelor Marii noastre Loji. Nu întâmplator, poate acest eveniment coincide cu echinocţiul de primăvară, care deşi are un rol disproporţionat comparativ cu solstiţiile Sf. Ioan, se referă la raporturile ezoterice dintre zi şi noapte, lumină şi întuneric, masculin şi feminin, văzut şi invizibil, care, conform timpului astronomic în 21 martie, se egalizează. Complementaritatea se suprapune echilibrului, iar echilibrul se poate identifica, hic et nunc armoniei.

De la origini şi până în prezent realitatea sensului existenţei noastre depinde în întregime de o înţelegere specifică a condiţiei umane. Sensul existenţei noastre se raportează la permanenţa antinomiilor între bine şi rău, nevoi şi lipsă, putere şi libertate, la percepţia acestora ca expresii ale existenţei umane, forme însăşi ale condiţiei noastre. Numai căutând o viaţă dincolo de fatalitatea morţii, binele dincolo de totalitatea răului, existenţa capătă un sens. Transmutaţia spirituală necesară pentru ca armonia, echilibrul să învingă dispresia în multiplicitate, raţionalitate, futilitate, trebuie să atingă disoluţia şi coagularea, destrucţia şi creația.

Utilizând Echerul, Bolta şi Marca, simbolurile perene ale Societăţii noastre, într-un mod raţional, echilibrat, vom reuşi să depăşim capcanele ezoterismului formal şi să accedem la adagiul alchimiştilor – solve et coagula – la procesul final al autocontrolului gândirii în arta de a uni contrariile.

Templul, reflectare a Luminii divine, a cărui lungime se întinde de la Occident la Orient, cu lăţimea de la Septentrion la Miazăzi și înălţimea de la Nadir la Zenit, constituie nu numai spaţiul unde Copiii Văduvei îşi desfăşoară lucrările, dar este şi imagine cosmică, fiind infinit şi nedefinit, închis şi deschis, ferit de profani dar accesibil, secret dar luminat sau foarte luminat, regat al Luminii, al Libertăţii, Egalităţii şi Fraternităţii. Edificiul acestui Templu ar trebui să devină un autentic Templu al meditaţiei, prin care să încetăm de a mai fi o piatră brută şi să încercăm să ameliorăm societatea în care trăim. Ca şi construcţie spirituală, Templul se află într-un proces perpetuu, de edificare şi amenajare. Depinde de noi însă, cum să-l decorăm şi să-l desăvârşim.

Echinocţiul, momentul în care ziua şi noaptea sunt egale, are și semnificaţia – în limbaj masonic – că un Convent trebuie să adopte, să promoveze libertatea deliberărilor, a intervenţiilor și mai ales a înţelepciunii lor.

Iată un minunat prilej pentru ca noi să încercăm să elaborăm o Constituţie şi Regulamente adecvate acestei etape. Constituţiile nu sunt numai declaraţii de principii, ele sunt o Chartă, piesa fundamentală, care atestă regularitatea unei Mari Loji. Dacă istoricul, principiile, regulamentele au suferit de-a lungul timpului numeroase modificări, partea doctrinară a Chartei noastre rămâne o bază sigură, puternică şi indestructibilă. Constituţiile reprezintă un act fundamental şi legitim, regăsită în Istorie, Raţiune şi Necesitate. Orice Constituţie a unei Mari Loji va conţine, într-o formă mai mult sau mai puţin voalată, Constituţiile lui Andreson. Indiferent de modul cum se regăsesc aceste Constituţii, ele nu trebuie să se rezume în a fi un simplu text normativ, cât mai ales un text fondator şi legitim, în care să se regăsească spiritul universalismului şi a drepturilor individuale, a libertăţii de expresie şi mai ales a celei de conştiinţă. O bună Constituţie în care se regăsesc marile principii ale toleranţei şi a libertăţii, reprezintă fundaţia constucţiei Templului, indispensabilă construcției spirituale şi sociale.

Munca Zidarului este un act mediator între om şi materie, între om şi el însuşi, între om şi semeni.

Templul Masonic oferă şansa omului de a învăţa să se îndepărteze de violenţă, să-şi desăvârşească procesul cunoaşterii. Astfel binecunoscutul îndemn ,,cunoaşte-te pe tine însuţi” nu va deveni un simplu deziderat ci un act asumat, conştientizat. Constituţiile şi Regulamentele Marii noastre Loji, prin participarea şi respectarea lor, pot fi repere, instrumente în realizarea acestui ideal.

Fie ca lucrarea ce o întreprindem astăzi să se înscrie în simbolurile enunţate de profeţii biblici ,,Pus-am în Sion o piatră, o piatră de încercare, piatra unghiului, de mare preţ, bine pusă în temelie; Cel ce se va bizui pe ea nu se va clătina. Se va face judecata dreaptă şi dreptatea cumpănă”. (Isaia 28,16,17).

Am zis,
Mare Maestru al M.O.R.S.A.A. din România
Mircea Alexandru Birţ